Tra cứu thông tin thẻ

Thành viên XMEMBER sẽ được nhận các ưu đãi và các đối tác của XMEMBER như các địa điểm mua sắm, spa - làm đẹp, ăn uống

  • Được giảm giá đến 50% tại chuỗi thời trang Xdeal Fashion
  • Được giảm giá đến 50% khi mua hàng online trên Xdeal.vn
  • Được giảm giá ít nhất 20% tại các đối tác mua sắm, spa - làm đẹp, ăn uống trên XMEMBER
  • Áp dụng cho mọi hóa đơn thanh toán
  • Áp dụng cho mọi sản phẩm
  • Không giới hạn số lần sử dụng